Aanvang werkzaamheden Geert Reinderspark
19 oktober 2020 

Aanvang werkzaamheden Geert Reinderspark

Uitvoering wordt opgepakt door Beukema Grondwerken bv

Vandaag is gestart met het kappen van de bomen in het Geert Rijnderspark. Met de kap van de bomen is de aanzet gegeven tot het revitaliseren van het park. De komende periode zal de intensiteit van de werkzaamheden dan ook toenemen. Inmiddels is ook het contract voor het uitvoeren van de revitalisering aanbesteed en is een aannemer gecontracteerd. In dit nieuwsbericht meer hierover.

Wij realiseren ons dat de uitvoering van de werkzaamheden enige overlast met zich mee kan brengen. De aannemer probeert de overlast tot een minimum te beperken en daar waar u tips heeft voor het verder beperken daarvan, vernemen wij dit natuurlijk graag. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de heer R.J. Beukema, bereikbaar via 06 53 17 88 57. Mocht u via de mail contact op willen nemen kan dat via het contactformulier.

Kappen van bomen gestart

Met het kappen van een aantal bestaande bomen is de aanzet gegeven voor de uitvoering van de werkzaamheden. De kapaanvraag heeft volgens de procedure ter inzage gelegen. Nu is het tijd om over te gaan tot het kappen van de bomen. In het vorige nieuwsbericht over dit onderwerp is duidelijk aangeven welke bomen worden gekapt en ook waarom. |Wil je het nog eens rustig nalezen? Lees dan hier het bericht.

Beukema Grondwerken bv voert de revitalisatie uit

De firma Beukema heeft opdracht gekregen voor het uitvoeren van de werkzaamheden en deze worden (na verwachting) tussen 26 oktober 2020 en 18 december 2020 uitgevoerd. De aannemer begint 's morgens om 07.00 uur en stopt rond 18.00 uur. Het materieel zoals kranen, trilplaten, enzovoort blijven op de locatie staan. Wanneer noodzakelijk worden locaties waar gewerkt wordt afgezet met hekken.

Wat kunt u als bewoner doen om de werkzaamheden zonder problemen te laten verlopen?

Wat helpt is dat u als bewoner helpt de werkplekken vrij te houden zodat er veilig en snel gewerkt kan worden. In eerste instantie wordt alleen de locatie waar gewerkt wordt afgezet. Begin november, als de paden verwijderd zijn, wordt het gehele park afgesloten. Dat heeft met uw en onze veiligheid te maken. Wilt u uw kinderen er op wijzen dat wanneer er met grote machines gewerkt wordt, dit gevaarlijk is voor spelende kinderen? Wij stellen het op prijs als u dit met uw kinderen bespreekt.

Vragen?

Voor vragen tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met de heer Beukema van Beukema Grondwerken bv. Hij is bereikbaar via 06 53 17 88 57. Mocht u via de mail contact op willen nemen kan dat via het contactformulier.

Over de schrijver
Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down