Concept ontwerp Boterdiep WZ in een webinar vertelt

Concept ontwerp Boterdiep WZ in een webinar vertelt

Concept Ontwerp toegelicht

Het Definitief ontwerp is in concept vorm gereed. Klinkt wat raar wellicht, maar een Definitief Ontwerp heeft geen ruimte meer voor allerlei alternatieven. De tekening is al op een eerder moment met u gedeeld (link).  In dit Webinar ligt de projectleider van ATENSUS bv, Bart Hoogendorp, het ontwerp toe. Daarbij maken we nog een aantal kanttekeningen die wij in dit blogbericht toelichten.

Bij de centraal gehouden informatieavond is door de gemeente een aantal uitgangspunten aangegeven. Deze zijn in een eerder bericht ook op dit platform gepubliceerd (kaders herinrichting) in de vorm van de presentatie. Omdat gedurende het doorlopen van het ontwerptraject de overgang van de gemeente Bedum naar de gemeente Het Hogeland plaatsvond, is ook een aantal uitgangspunten gewijzigd. Daarnaast is ook de invloed van het plegen van onderhoud aan de straatlantaarns zichtbaar geworden.

Aanlegvoorzieningen

Er is behoefte aan aanlegvoorzieningen. De gedacht was dat deze aanlegvoorzieningen in groepjes geclusterd in het ontwerp ingepast zouden worden. Bij nader inzien bleek dat dat ontwerptechnische een te onrustig beeld op. Temeer omdat de behoefte en ook beleidsmatig nog geen eenduidige voorwaarden te benoemen is waar deze aanlegvoorzieningen aan moeten voldoen. Daarom is er voor gekozen de gehele kade daarvoor geschikt te maken. In de praktijk betekent dat dat omwonenden, onder nog te definiëren voorwaarden,  een aanlegvoorzieningen kunnen aanvragen. Dat kan alleen op basis van een omgevingsvergunning.

Staatverlichting

Zoals u heeft kunnen zien zijn de bestaande lichtmasten al enige tijd geleden vervangen door nieuwe. De vervanging valt onder groot onderhoud. Onderhoud en nieuwe aanleg van lichtmasten is gebonden aan beleid. En beleid moet zorgen voor eenduidige aanpak en moet ook de functie van de weg (in ruimtelijke zin) ondersteunen. Dat betekent dat de keuze voor het type lantaarnpaal geen keuze is maar een vast gegeven. Een aantal bewoners heeft dit als een gemiste kans gezien. Ondanks dat daar begrip voor is, is er geen ruimte om over te gaan tot vervanging van deze nieuwe geplaatste masten.

Webinar

Bijgaand de link naar het webinar (bekijk de webinar hier).

Vragen en opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u deze stellen via het vragenformulier.

Over de schrijver
Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down