arrow_drop_up arrow_drop_down

Gemeente Het Hogeland

Ruimte voor iedereen!

Projecten in de voorbereiding

Herinrichting Geert Reinderspark Bedum

Wie kent het Geert Reiderspark in Bedum niet? Het uit de jaren 80 van de vorige eeuw daterende park is vernoemd naar de veehandelaar die als eerste een vaccinatie ontwikkelde tegen de runderpest. Nu jaren verder is het park toe aan een grootschalig opfrisbeurt. De werkzaamheden  aan de Waldadrift en de rioleringswerkzaamheden aan De Vlijt zijn afgerond en nu is het park aan de beurt. Tijdens die werkzaamheden werd de bergbezinkzak (het monster van Geert Reinders park :) uit het park verwijderd wat de waterkwaliteit ten goede komt. Lees meer over de plannen op de speciale projectpagina.

Herinrichting Boterdiep Wz Bedum

Het Boterdiep Westzijde is van oorsprong de verbinding tussen Onderdendam en het centrum van Bedum. Inmiddels heeft de Wilhelminalaan deze functie overgenomen. Bij de herinrichting wordt de weg opnieuw ingedeeld, wordt het groen versterkt, riool vervangen en de bestaande walbeschoeiing vervangen. Lees meer over de plannen op de speciale projectpagina.

Wij gebruiken Koekjes