Concept ontwerp herinrichting Boterdiep Westzijde Bedum gereed

Concept ontwerp herinrichting Boterdiep Westzijde Bedum gereed

Concept ontwerp herinrichting Boterdiep gereed

De afgelopen maanden is gewerkt aan het afronden van het ontwerp. In een aantal slagen is door de gemeentelijke werkgroep en de klankbordgroep over het ontwerp gesproken. De aangegeven opmerkingen zijn verwerkt en daarmee is de weg vrij gemaakt om het aan de omgeving te presenteren.

Presentatie oktober 2018

In oktober 2018 is gestart met een interactieve bewonersbijeenkomst. Op basis van een gehouden inventarisatie is in beeld gebracht welke verbeteringen omwonenden zagen. Daarnaast heeft een aantal bewoners zich aangemeld voor de klankbordgroep. Op deze wijze is getracht de omwonenden in klein comité te betrekken bij het tot stand komen van het ontwerp.

Waar is de tijd gebleven?

Inmiddels bestaat de gemeente Bedum niet meer. De samenstelling van het gemeentebestuur is gewijzigd en ook de ambtelijke organisatie is aangepast. Dit heeft de nodige tijd gekost en heeft ook zijn weerslag gehad op de projectplanning. Inmiddels is een groot gedeelte van de woningen op het terrein van de  voormalige gasfabriek gerealiseerd. Dat betekent dat ook de herinrichting van het Boterdiep Westzijde in uitvoering gebracht kan worden.

Voordat het zo ver is, heeft de omgeving de mogelijkheid haar op- en aanmerkingen te maken op het conceptontwerp.

Klankbordgroep

In een bijeenkomst met de klankbordgroep is het conceptontwerp, opgesteld naar aanleiding van de interactieve bewonersavond, bijgesteld en verfijnt. Tijdens de bijeenkomsten is gediscussieerd over verlichting, bomen, parkeren en het autoluwmaken van de weg. Een en ander heeft geleid tot het bijstellen van het door de gemeente opgestelde ontwerp.

Concept ontwerp herinrichting

Het ontwerp kun u bekijken door te klikken op onderstaande tekening.

Ontwerptekening (inzien)

 

Vragen of opmerkingen

Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u deze op het reactieformulier kwijt. De gestelde vragen worden verzameld en aan u terug gekoppeld. Vergeet u ook niet aan te melden voor de nieuwsbrief!

Voor overige vragen kunt u terecht bij Edwin Ypma van de gemeente Het Hogeland. Hij is bereikbaar via e.ypma@hethogeland.nl

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down