Rabroekenweg 9D | 7942 JE | MEPPEL

Edwin de Wekker

20 december 2022

NIeuwsbrief December 2022

In de nieuwsbrief van juli 2022 informeerden wij u over de door te voeren aanpassingen in het ontwerp. Helaas is de afgegeven
planning te optimistisch gebleken. Dat hebben wij aan de klankbordgroep gemeld. We staan zeker niet stil en begrijpen dat u
het fijn vindt om geïnformeerd te worden, vandaar deze nieuwsbrief.

 

Vorderingen ontwerp
Het technisch ontwerp is bijna klaar. Op de tekeningen hebben we de aanpassingen verwerkt (de steigers, het wandelpad, de natuurvriendelijke oevers, etc.). Ook de inlaat van het Balkgat op het Boterdiep hebben we uitgewerkt en verwerkt op de tekeningen.
Tijdens de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep zijn vragen gesteld over de stabiliteit van de natuurvriendelijke oever (NVO). De berekeningen (uitgevoerd door een onafhankelijk bedrijf ) bevestigen dat, met een technische constructie, de stabiliteit van
de NVO gewaarborgd is.

Een aantal bewoners heeft aangegeven graag de lantaarnpalen te willen vervangen door een ander type. De wethouder heeft destijds aangegeven zich hiervoor in te willen zetten. Die toezegging staat nog steeds en wordt ook gerespecteerd door de nieuwe wethouder (als gevolg van de verkiezingen) maar heeft nog verdere uitwerking nodig.
Wij houden u hiervan op de hoogte.

In het plangebied komen een paar steigers. Dat worden openbare aanlegplaatsen. Omwonenden hebben gevraagd naar de mogelijkheid voor de aanleg van een privé aanlegvoorziening (in eigendom). Daarvoor moet een vergunning aangevraagd worden bij de gemeente en het waterschap. De steiger moet dezelfde constructie krijgen als de openbare aanlegsteigers en de kosten komen voor rekening van de aanvrager. Wat de
kosten zijn kunnen we pas aangeven wanneer de aannemer geselecteerd is

Uitspraak Raad van State over stikstofdepositie mogelijk van invloed op dit project
Misschien heeft u meegekregen dat de Raad van State (RvS) uitspraak heeft gedaan over de vraag of de aanlegfase wel of niet meegenomen moet worden bij het berekenen van de stikstofdepositie. De RvS oordeelde dat dat niet mag. Wat de invloed van dat besluit is op ons project is nog niet helemaal duidelijk. Als een stikstofberekening noodzakelijk is, zorgt dat voor vertraging van de planning. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat dit niet het geval is. Als blijkt dat dit wel zo is dan zullen wij u daarover informeren.

Beheerplan NVO
De inrichting en het beheer van de NVO is bepalend voor het krijgen van de besproken beeldkwaliteit. Daarvoor hebben we gesprekken gevoerd met een specialistisch bedrijf dat met matten met voor ingezaaide beplanting goede resultaten kan bereiken. De gemeente Het Hogeland overweegt nog dit bedrijf het beheer van de oevers op te dragen zodat aanleg en beheer in één hand gehouden wordt. Wij denken daarmee de gewenste beeldkwaliteit te krijgen en houden.

Contractfase
Nu de technische uitwerking bijna klaar is, werken we aan het aanpassen van het bestek/contract dat de gemeente gaat aanbesteden. Deze werkzaamheden verwachten wij deze maand af te ronden.

Aanvraag omgevingsvergunning
Omdat de nieuwe omgevingswet is uitgesteld, kunnen we de vergunningen binnen de nu geldende regels aanvragen. De stukken voor de aanvraag hebben we voorbesproken met de instanties, berekeningen zijn voorhanden en de conceptaanvraag ligt klaar. U kunt binnenkort de gepubliceerde aanvraag verwachten in het gemeentenieuws van de Ommelander Courant.

Planning 

Het gevolg van de langere doorlooptijd voor het doorvoeren
van alle aanpassingen is dat de planning wijzigt.

De onderstaande planning is onder voorbehoud:

Start aanbesteding:
Q1 of begin Q2 2023

Uitvoering starten:
Q2 (midden voorjaar) 2023

Vragen en opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen? Deze kunt u stellen aan Bart Hoogendorp van Advies- en Ingenieursbureau
ATENSUS bv. Hij koppelt de vragen terug aan de gemeente en zorgt voor de beantwoording ervan. U kunt Bart
bereiken via .

Opdrachtgever:

www.hethogeland.nl

Privacy Instellingen
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie van specifieke diensten opslaan, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacy voorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.