Rabroekenweg 9D | 7942 JE | MEPPEL

Edwin de Wekker

20 juli 2022

NIeuwsbrief Juli 2022

Herinrichting Boterdiep Westzijde JULI 2022

Een goede voorbereiding is het halve werk. Wanneer er vertraging ontstaat wordt ons geduld op de proef gesteld. Afgelopen periode is er onvoldoende gecommuniceerd over de voortgang , zo kan het lijken dat we stilstaan. De klankbordgroep heeft dit duidelijk aangegeven en wij hebbend dit signaal opgepakt. We staan niet stil, in deze nieuwbrief informeren wij u over de laatste stand van zaken.

 

Vertraging

Om te beginnen lichten wij graag de opgelopen vertraging toe. Tijdens het bespreken van de definitieve plannen met het waterschap, heeft het waterschap, deden zich een aantal kansen voor. We noemen in het bijzonder; het gelijktijdig vervangen van de waterinlaat in het Balkgat én de mogelijkheid de harde damwandkade te vervangen door natuurvriendelijke oevers (NVO). Daarnaast bleek aanpassing van het rioolontwerp noodzakelijk, waarop ook besloten is een deel het riool in de Julianalaan mee te nemen in de plannen. Het aanpassen van de tekeningen en het contractstuk vraagt behoorlijk wat tijd. En deze werkzaamheden moeten nog starten.

 

Wandelpad

De klankbordgroep heeft vragen gesteld over het wandelpad waarvan onduidelijk was waar dat ligt en hoe het wordt uitgevoerd. Het is nu duidelijk aangegeven op de impressie en bestaat uit een halfverharding waar in Bedum goede ervaring mee is opgedaan. Zo sluit het goed aan op de NVO.

 

Steigers

In het ontwerp is rekening gehouden met kleine aanlegsteigers voor recreatievaart. Het betreffen openbare steigers. De gemeente werkt aan een plan om bewoners toe te staan een steiger voor eigen gebruik te realiseren. Hierover volgt nadere informatie.

 

Inlaat Balkgat

De bestaande inlaat bij het Balkgat zorgt voor wateraanvoer in droge periodes. Het waterschap heeft besloten de bestaande inlaat te vervangen. In de huidige vorm functioneert deze niet naar behoren. De bestaande duiker wordt deels gesloopt en er wordt een nieuwe inlaat gerealiseerd. De leuningen van de ‘brug’ worden verwijderd en na afronding van de werkzaamheden herplaatst. Zo blijft het beeld van vandaag en de historie behouden.

 

Wandelen over het water

Ter hoogte van het Balkgat is ruimte gevonden voor een mooie aanvulling op het plan. Het wandelpad langs de NVO sluit aan op een steiger die vlak boven het water ligt, waardoor de wandelaar zicht heeft op het onderwaterleven. Met een hellingbaan sluit de steiger aan op de hoge wal.

Voorbereiding nagenoeg afgerond

De impressie geeft inzicht in het plan en is als jpg te downloaden. De technische uitwerking is ook afgerond. Er kunnen mogelijk nog wat wijzigingen plaatsvinden. Zo is het op dit moment nog niet duidelijk of de voorgestelde kubbestijlen (zoals je die ook aantreft bij de inlaat) haalbaar zijn. De bestaande ondergrond is misschien niet stabiel genoeg om de damwand, met daaraan de zware betonconstructie, te dragen.

 

Uitgewerkte technische tekeningen

In deze nieuwsbrief vind je ook de uitgewerkte technische tekeningen. In samenspraak met de klankbordgroep is besloten deze beschikbaar te stellen. Voor vragen over de tekeningen kan je contact opnemen met één van de leden van de klankbordgroep of met Edwin Ypma van de gemeente Het Hogeland (06-15 03 28 39). Hij is de komende vakantieperiode goed bereikbaar.

 

De aanbesteding van de werkzaamheden vindt na de vakantie periode plaats. Onderstaande planning geeft inzicht in de te nemen stappen:

Augustus 2022: Afronden bestek en tekeningen

September 2022: Start aan bestedingsprocedure

Oktober 2022: Aanbesteding

November 2022: Gunning

November /December2022: Start werkzaamheden (verwachting)

Klik op de tekening om te vergroten

Klik op de technische tekening voor meer details.

Opdrachtgever:

www.hethogeland.nl

Privacy Instellingen
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie van specifieke diensten opslaan, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacy voorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.