Rabroekenweg 9D | 7942 JE | MEPPEL

Edwin de Wekker

25 augustus 2020

Toelichting te kappen bomen
Geert Reinderspark

Het Geert Reinderspark is toe aan een opknapbeurt! De ontwerpen zijn gereed en op deze site gepubliceerd. Bewoners zijn geïnformeerd en kunnen op digitale wijze kennis nemen van de plannen. Onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden is het kappen van een aantal bomen. Het kappen van bomen is geen doel op zich, maar is noodzakelijk om de gestelde inrichtingsdoelen te behalen. Binnen het plangebied ontstaat zo meer ruimte voor kwaliteit en diversiteit. In totaal worden er 15 bomen gekapt.

De kapaanvraag is inmiddels gepubliceerd. Op basis van de gepubliceerde stukken blijkt dat er vanuit de omgeving vragen zijn over de reden waarom kap noodzakelijk is. In dit bericht leest u per aangegeven nummer de toelichting hierop.

Toelichting

1. Elzen 3 stuks (25/30 cm): 2 van deze Elzen hebben een slechte vitaliteit. Daarnaast concurreren deze bomen met de Platanen die onderdeel zijn van de hoofdgroen structuur;

2. Opslag van Prunus (25 cm): Deze concurreert met de te behouden onderbeplanting en geeft schaduwoverlast voor de buren;

3. Els (40 cm): Op deze locatie is de aanleg van de natuurvriendelijk oever gepland. Verschuiven van deze oever ten gunste van de boom is niet wenselijk;

4. Berk (35 cm): Ter plaatse van deze boom staat de Japanse Duizendknoop. Bestrijding van deze exoot is één van de belangrijke doelstellingen van de revitalisering en daarom moet de boom wijken;

5. Linde (45 cm): De Linde geeft wortelopdruk in het te vervangen pad. Bij het vervangen van het pad is het niet mogelijk de wortels te sparen wat zorgt voor instabiliteit van de boom. De boom wordt vervangen door een Iep die diep wortelt in plaats van oppervlakkig;

6. Plataan (45 cm): Deze boom is beschadigd door spijkers. Er is sprake van veel zware overhangende takken en de wortels gaan in de toekomst het pad gaan opdrukken;

7. Knotwilg (70 cm): Deze Wilg staat precies in een te herstellen zichtlijn. Daarnaast drukken wortels de bestrating op;

8. Knotwilg (75 cm): Deze Wilg drukt de bestrating op omdat hij te dicht op het pad staat. Bij vervangen van het pad kunnen de wortels niet gespaard worden en wortelopdruk moet in de nieuwe situatie ook voorkomen worden;

9. Vleugelnoot (35 cm): De Vleugelnoot beconcurreert twee andere bomen. Deze boom wordt gekapt ten gunste van de ontwikkeling van de andere twee;

10. Berken 2 st. (35 cm): Beconcurreren een grote Es. Deze heeft een lichte aantasting van ETS ziekte en wordt gesnoeid om hem te kunnen behouden vanwege de leeftijd en de structuur ondersteunende waarde;

11. Knotwilg (45 cm): De helft van de boom is dood en hangt over de erfafscheiding;

12. Esdoorn (25 cm): De boom heeft veel dood hout en veroorzaakt overlast bij de aangrenzende bewoners. Verwijderen is noodzakelijk.

Privacy Instellingen
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze via uw browser informatie van specifieke diensten opslaan, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacy voorkeuren wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.